Пернишки интелектуалци и общественици настояват за реновиране на Мемориала!

Пернишки интелектуалци и общественици настояват за реновиране на Мемориала!

Интелектуалци и общественици от Перник в отворено писмо до кмета и председателя на Общински съвет настояват да реновира Мемориала в центъра на града. Ето какво пишат те:

„Ние, долуподписаните общественици и интелектуалци подкрепяме усилията на д- р Румяна Секулова- дъщеря на автора проф.Секул Крумов относно реновирането на Мемориала на миньорския труд в Перник. Запознати сме с процедурите на общинските ръководства в града през годините и изискваме срочното възстановяване на архитектурно – скулптурния обект „Мемориала“във вида от създаването му през 1982 г.

Като значимо произведение на пластичното изкуство създадено от изявени творци през 80 – те години на 20 век,  Мемориалът е национално и творческо достижение на авторите- скулпторът проф. Секул Крумов и колективът от архитекти начело с проф.Иван Татаров. Получената от авторите през 1984 година национална награда за синтез на архитектурата със скулптурата е потвърждение за значимостта на Мемориала.

Заедно с това в годините на своето съществуване той бе припознат от широката общественост в Перник, като място олицетворяващо гражданска гордост. Мемориалното пространство бе използвано за провеждането на значими национални и общински чествания и се оформи, като притегателен градски център.

В изграждането на Мемориала са вложени творческите усилия на скулптора проф.Секул Крумов; на архитектите: проф. Иван Татаров, проф.Танко Серафимов, арх.Иван Николов, арх.Тотю Тотев; на техническия ръководител: Иван Петров; на инженерите: Тони Малеев, Б. Димитров, Е. Георгиев, Е. Пеев, П. Бръчков, А. Дурчев, Ст. Стойчев; на труда на многобройни строители и техници от Пернишката строителна организация през 1982 година.Тези граждани на Перник, които подобно на съвременните жители на града са потомци на миньори работиха за изграждането на Мемориала, като паметник – възпоменание за труда и борбите на пернишките миньори.

Недопустимо е да се неглижират повече разрушенията върху Мемориала в резултат на вандалски кражби, а също от следите на изминалото време от 1982 г до 2020 година! Недопустима е неангажираността на общинските ръководства в Перник относно съхранението на този художествен паметник – символ на историята на града!

Днес, у нас се използват Европейски и други международни програми, които финансово обезпечават общините в реновирането на такива значими паметници. Например, община Стара Загора, като стопанин на паметника на връх Бузлуджа получи финансова и експертна подкрепа от Getty Foundation по програмата Keeping it Modern.

Господин Кмете и господин председател на Общинския съвет на града, 

трябва ли ние – интелектуалци и общественици да търсим сами такава финансова подкрепа за реставрацията на Мемориала на миньорския труд в Перник?

През 2022 година се навършват 100 години от рождението на проф.Секул Крумов / родом от Пернишко /, който със своето творчество има запазено място в развитието на националната монументална скулптура. Ние, преподавателите от НХА, чийто Ректор бе от 1968 г до 1976 година; ние, неговите колеги художници и архитекти, които пазим сътвореното от нашите учители; ние, общественици и интелектуалци работили с него; ние, перничани, които го помним с уважение изискваме община Перник, к като собственик на Мемориала да осъществи реновирането във връзка със сто годишнината от рождението на професор Секул Крумов. Нека този негов, но и на българската монументална скулптура шедьовър, който показва част от богатата история на град Перник с реновирането си стане отново достояние на обществеността и се превърне отново в притегателен градски център.