Бюрото по труда в Перник въвежда строги противоепидемични мерки!

Бюрото по труда в Перник въвежда строги противоепидемични мерки!

На регистрираните безработни лица в Бюрото по труда в Перник се предоставя възможност за месеците ноември и декември 2020г. да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно, като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. Тази мярка се въвежда поради усложнената епидемична обстановка. Това информираха от Дирекция „Бюро по труда”. От там поясняват, че за целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в Бюрото по труда), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен, подаден при регистрация  електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

  „Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг неприсъствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи”, поясни директорът на дирекция Бюро по труда Росен Симеонов.

  С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки, се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места. При посещения в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) или проявяват симптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!

  За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” гр. Перник може да се ползват  телефоните: 076/600 327 и 076/601 400