В Радомир строят нови сгради за детска градина

В Радомир строят нови сгради за детска градина

Нови сгради за детски ясли и детски градини към Детска градина „Слънце” ще се изграждат в Радомир, след като общината защити проект по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища” (2020-2022 г.) на МОН. Проектът е на обща стойност 600 000 лв.

Инвестиционният проект  предвижда пристрояване на две помещения на един етаж с обща пристроена площ 460 кв.м. и разгърната застроена площ от 460 кв.м. Целта на инвестиционното проектиране е увеличаване капацитета на детското заведение. Капацитетът  на новопостроените сгради предвижда прием на 50 деца на възраст от 2 до 6 години. В момента недостигът на местата в яслите и детските градини в Радомир е 66 места. С новите сгради на ДГ „Слънце” до голяма степен ще бъде компенсирана тази липса. Радомир е предпочитано място за предучилищно образование и по този начин ще се удовлетворят потребностите от нарастващите нужди в тази област.

ДГ „Слънце” е построена през 1975 година, със застроена площ от 1059 кв.м. и дворно място покрай цялата сграда с площ 6766 кв.м. Броят на децата, записани в детската градина за текущата учебна година е 181. В момента капацитетът на ДГ „Слънце” е 138 деца, разпределени в 6 целодневни групи за деца от 2 до 6 годишна възраст. Всяка група си има занималня, спалня, трапезария, кухненски офис, умивалня, тоалетна и склад. В двора са изградени площадки за игра на децата. С предвидените 50 места капацитетът на детската градина ще се увеличи до общо 188 деца.

С построяването на сградите ще се постигне рентабилна образователна инфраструктура , ще се подобрят микроклиматът и средата, като се осигури равен достъп до качествени образователни услуги за децата в най-ранна детска възраст. Ще се създаде възможност децата да получават предучилищното си образование в общински образователни институции в по-голяма близост до местоживеенето им.