От днес магазините за хранителни стоки няма да допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30 и 16.30 часа

От днес магазините за хранителни стоки няма да допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30 и 16.30 часа

От днес, 14 ноември, магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.

Аптеките организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.00 и 10.00 ч. и 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.

Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена Заповед от 13.11.2020 г. Заповедта влиза в сила от 14 ноември.