С над 250 са се увеличили заразените с коронавирус в пернишка област за седмица!

С над 250 са се увеличили заразените с коронавирус в пернишка област за седмица!

С над 250 са се увеличили през изминалата седмица в областта заболелите от заразни заболявания.  През седмицата са регистрирани 482 заболели, при 252 за предходната. Драстично са се увеличили през седмицата заразените с коронавирус. Регистрираните болни са 467, при 247 за предходната седмица. Заразените са от всички общини в областта.

Над 6 пъти са се увеличили през миналата седмица заболелите от остри респираторни заболявания и грип. Регистрираните болни са 99, при 17 за предходната седмица. Заболеваемостта през периода е била 137.02 %oo,  при средна за страната 89.14 %oo към 09.11.2020 г.).

Близо три пъти са се увеличили и заболелите от варицела в областта през седмицата. Регистрираните болни са 15, при 6 за предходната седмица. Заболелите са от Перник и с. Драгичево. Те се лекуват амбулаторно от личните си лекари. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 През седмицата здравните инспектори са извършили 62 проверки. От тях 18 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. При 8 от проверките е проконтролирано спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 3 от проверките са по подадени жалби и сигнали на граждани и институции.

 В резултат на упражнения през седмицата контрол, РЗИ-Перник е издала 757 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 116 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната в тях вода за питейно-битови цели отговоря на изискванията на Наредба №9-