ДФ”Земеделие” избра победителите в конкурса за детска рисунка „Защо да хапвам плод, мляко и мед“

ДФ”Земеделие” избра победителите в конкурса за детска рисунка „Защо да хапвам плод, мляко и мед“

Специално сформирана комисия от Държавен фонд „Земеделие“ оцени и класира трите най-добри творби в конкурса за детска рисунка под наслов  „Защо да хапвам плод, мляко и мед“.

Победител в 1-ва възрастова група (деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа) e:

•          Александър Петровски на 5 години от ДГ „Рая”, гр. Пловдив.

Победители във 2-ра възрастова група (ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа) са:

•          Йоанна Пашова на 9 години  от НУ „Васил Левски”, гр. Пазарджик;

•          Ния Пеева на 10 години от школа „Арт Попово”, гр. Попово.

Победителите в конкурса ще получат таблети.

ДФ “Земеделие” благодари на всички деца, техните учители и родители за изпратените хиляди рисунки за участие в конкурса.

Инициативата е част от информационната кампания за популяризиране на „Училищните схеми“, които се прилагат в учебните заведения и детските градини.

Европейските схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти се прилага успешно за единадесета поредна година. По тях и през настоящата учебната година документи за участие са подали над 90% от училищата и детските градини в страната. Право да получават продукти по схемите имат всички деца от I до подготвителна група в детските градини, както и учениците от І до IV клас. Основна цел на схемите е повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.