Абонатите на „Топлофикация Перник”, избрали сега да плащат на „Равни вноски“, са повече от миналата година

Абонатите на „Топлофикация Перник”, избрали сега да плащат на „Равни вноски“, са повече от миналата година

През отоплителен сезон 2020/2021 година, който започна,  значителна част от абонатите на „Топлофикация Перник” са подписали договор „Равни вноски“. В сравнение с изминалия отоплителен сезон, техният брой през настоящия е много по-голям.  От ръководството на дружеството поясниха, че от анализа, който са направили става ясно, че клиентите, които избират да подпишат договорите, които им се предлагат и които са част от програмата „Лоялен клиент“, се увеличават с всяка година. В тази връзка, ръководството на „Топлофикация Перник“ изказва благодарност на клиентите, които използват услугите, предлагани от дружеството, за гласуваното доверие!“

Според дружеството причината за големия интерес към договора „Равни вноски“ се дължи на атрактивните условия, които всеки абонат получава с подписването му.  Като Основното преимущество, от предложените споразумения по този договор, според ръководството на „Топлофикация Перник” е отстъпката от 30% от първата и единадесетата равна вноска. Промоцията получават всички редовни платци, които са подписали договор за плащане на топлоенергията на „Равни вноски“.

От „Топлофикация Перник” твърдят, че перничани споделят задоволството си от договорите  като подчертават, че възможността за лесно планиране на бюджета не само през най-студените месеци, а и през цялата година е огромен плюс за тях и именно това ги е накарало да подпишат договор за плащане на „Равни вноски“.

От ръководството на топлофикационното предприятие информираха, че тази година значителна част от абонатите са избрали предоставената им възможност да платят авансово всички вноски, което им дава допълнителна отстъпка. Анализът, който прави ръководството на дружеството в началото на отоплителния сезон показва, че доверието към висококачествените услуги на „Топлофикация Перник” се увеличава с всяка година, а отказалите се от централно парно отопление са намалели значително. Повечето от тях са хора, напуснали града и страната или сменили местожителството си.

От направеното кратко проучване от топлофикационното дружество става ясно,  че перничани приемат положително и че кампанията по подписването на договорите „Равни вноски“ е била съобразена с мерките за безопасност, които бяха наложени във връзка с епидемичната обстановка в страната.

От  ръководството на„Топлофикация Перник” благодарят на клиентите си за доверието, което им гласуват. От там уверяват, че цялата дейност на дружеството е подчинена на слогана на дружеството: „Ние работим за вашето доверие“.