Общината в Перник зарадва 22 деца от социални институции с нова техника

Общината в Перник зарадва 22 деца от социални институции с нова техника

22 деца настанени в центрове за настаняване от семеен тип и кризисни центрове получиха дигитални устройства от Община Перник. Осигуряването на  7 лаптопа, 3 компютърни конфигурации, 7 мултифункционални устройства и 3 рутера се осъществи в изпълнение на проект „Осигуряване на допълнителни условия за дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в социални услуги – резидентен тип на територията на община Перник“.

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Устройствата са предоставени за ползване на деца, записани като ученици през учебната 2020/2021 г.

Чрез реализиране на проекта се дава възможност за предоставяне на адекватен отговор на потребностите на децата и младежите, настанени в центрове от резидентен тип, повишаване на социалното им включване и  пълноценно и ефективно участие в дистанционна форма на обучение.