Община Перник възнамерява да изтегли заем за погасяване на стари задължения и за инфраструктурни проекти

Община Перник възнамерява да изтегли заем за погасяване на стари задължения и за инфраструктурни проекти

Община Перник има намерение да изтегли кредит в размер на 9 500 000 лева. Една част от тях- 5 500 000 лева ще се използват за финансиране на важни инфраструктурни проекти. Друга част- 4 000 000 лева ще бъдат използвани за погасяване на стари задължения, натрупани от предишната общинска управа. Заемът ще бъде подложен на широко обществено обсъждане. То ще се състои на 14.11.2020г. от 11:00ч. в зала „Панорама“. Кметът на Община Перник кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на Община Перник да участват в  публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Перник, финансиран по реда на чл.19а от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове  за  инвестиционен и оборотен кредит. На сайта на Община Перник е направена подробна разбивка какви средствата и инфраструктурните обекти, за които ще бъдат използвани за финансиране.