Пернишкият музей разказва за героя Ненко Хранов

Пернишкият музей разказва за героя Ненко Хранов

Съединението на Княжество България с Източна Румелия нарушава Берлинския договор и е повод за ново преструктуриране на имперските интереси на Балканите. Проведената през месец октомври 1885 г. в Цариград конференция на Великите сили завършва без постигнато съгласие и решение… „Нарушеното равновесие на Балканите“ е повода, който използва Сърбия да обяви война на България. На 2 ноември 1885 г. сръбските войски навлизат в западните български земи, чиито граници практически са незащитени, тъй като българската войска е съсредоточена на южната граница. Започва „войната на капитаните срещу генералите“…

С почит и уважение към един от героите във войната – Ненко Хранов.

Ненко Хранов е роден през 1850 година в село Ракиловци, Радомирско. Семейството се преселва в град Радомир след Кримската война (1853-1856 г.). Участник в четите на Панайот Хитов, войводата Ильо Марков и Жельо войвода. В Руско-турската освободителна война е включен в състава на VI-та опълченска дружина. През Сръбско – българската война формира конна доброволческа чета, с която участва в боя при Брезник. Награден с орден за храброст IV-та степен. Основател и дългогодишен председател на Радомирското поборническо – опълченско дружество. Учител и адвокат. Народен представител в I, II, IV, V, и X Обикновено народно събрание, както и в III-то Велико народно събрание.

Умира на 25 февруари 1936 г. в град Радомир.