Запълват старите минни галерии под квартал „Драгановец“

Запълват старите минни галерии под квартал „Драгановец“

Започна запълването на минните галерии под пернишкия квартал „Драгановец“. Технологията на работа включва сондиране до определена дълбочина в зависимост от терена. След като сондата достигне до рудничната галерия, в нея се нагнетяват специални бетонови смеси. Това става посредством инжектиране с професионални машини. Работата по укрепването на земните маси започна от улица „Инженерна“ и ще продължи по протежението на галериите.

През следващите 30 месеца същите дейности ще бъдат извършени в кварталите „Клепало“ и „Рудничар“, уточниха от общинската администрация.