Водоснабдяването на село Велковци, в община Брезник, е възстановено

Водоснабдяването на село Велковци, в община Брезник, отново е възстановено. Това ни информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

На 21 октомври, служители на РЗИ-Перник извършиха проверка по сигнал и взеха 2 проби вода от водопроводната мрежа на село Верковци, в махала „Поли лула“. При извършения  микробиологичен анализ на взетите проби бяха установени несъответствия по показателите  колиформи, ешерихия коли и ентерококи. За резултатите веднага бе уведомено ръководството на „В и К”-Перник. РЗИ  връчи на 23.10.2020 г. предписание на управителя на  водоснабдителното дружество да бъде преустановено водоподаването във Велковци,  до възстановяване на качеството на водата и да се предприемат мерки за информиране на населението и се осигури снабдяване с питейна вода, посредством цистерна.

От здравната инспекция ни увериха, че още на 28 октомври са взети контролни проби от питейна вода от 5 места във Велковци, които са изследвани. Резултатите от направените анализи показват, че водата отговаря на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по контролираните физико-химични и микробиологични показатели. За тези резултати са уведомени „В и К”, Община Брезник и кметът на населеното място.