Над 42 тона боклуци събраха около кофите за смет

Над 42 тона боклуци събраха около кофите за смет

Над 41 тона отпадъци около съдовете за смет са събрани до момента от сметосъбиращата фирма и ОП „ФЛОР“. Работата по събирането на едрогабаритни отпадъци и смет около кофите ще продължи и в идните дни, паралелно с подмяната на контейнерите и сметосъбирането.

Община Перник подмени контейнерите в централната градска част, а сметопочистващата фирма – „ЗМБГ“ започна разполагането на свои съдове в кварталите „Изток“, „Мошино“, „Твърди ливади“ и други. И тази седмица продължава подмяната на бобрите във всички квартали на града  и населените места от общината.

До избирането на нова сметопочистваща фирма чрез обществена поръчка, сметосъбирането ще се извършва от фирма „ЗМБГ“, която поставя и свои съдове за смет, уточниха от общинската администрация.

След избирането на фирма изпълнител ще започне и пълната промяна в начина на сметосъбиране в община Перник.