БЧК-Перник приключва раздаването на хранителни пакети за социално слаби лица!

БЧК-Перник приключва раздаването на хранителни пакети за социално слаби лица!

БЧК-Перник напомня, че е на приключване започналото раздаване на хранителни пакети на територията на област Перник, което стартира на 5 октомври!

Приключи раздаването на храни в общините: Радомир, Трън, Земен и Ковачевци. На 6 ноември приключва и в Брезник.

В Перник раздаването на храни започна на 14 октомври и ще приключи в 16.00ч  на 13 ноември. Пунктът се намира на ул.“ Средец“№ 1. В кв.”Изток”  пунктът ще приключи работа на 06.11.2020г. на ул. „Бл. Гебрев“.

 Хранителните пакети са предназначени за 4548 граждани. От тях 3821 едночленни и двучленни семейства ще получат по един хранителен пакет, а 717 тричленни и по-големи семейства – по два хранителни пакета. Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК. Всеки правоимащ ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис. Списъците на подлежащите за подпомагане лица са изготвени и предоставени на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма.   

 Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 3 кг; ориз -1 кг; спагети -1,5 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати консерва – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо месо консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,600 кг; консерва риба – 0,510 кг; захар – 3 кг; леща -1 кг; олио – 3 литра.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

 – Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г.;

 – Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 5 от Закона за семейните помощи за деца към месец 08.2020 г.;

 – Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;

– Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363, 00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания към месец 08.2020 г.;

 – Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;

– Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;

– Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID-19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане  въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.