„Топлофикация Перник“ удължава до 6 ноември срока за сключването на договор „Равни вноски“

„Топлофикация Перник“ удължава до 6 ноември срока за сключването на договор „Равни вноски“

„Поради големия интерес към договорите „Равни вноски“, „Топлофикация Перник” удължава срока за тяхното сключване до 6 ноември 2020 г“.  Това съобщиха от топлофикационното дружество. От ръководството на ”Топлофикация Перник” отчитат, че в сравнение с миналата година, през тази, за по-кратък период, има повече сключени договори.

„За улеснение на нашите абонати и поради усложнената епидемична обстановка в страната заради COVID 19, даваме възможност договорите да бъдат сключени по електронен път чрез подаване на заявление. То е качено на интернет сайта на дружествотоwww.toplo-pernik.com. Необходимо е да попълните заявлението и да го изпратите на официалния електронен адрес на дружеството:  office@toplo-pernik.com.“, обяснява директорът на Топлофикация Перник Ясен Кацаров.

По думите му, е необходимо клиентътда е попълнил заявление за съгласие за получаване на съобщенияили да се е абонирал чрез даването на своето съгласие на интернет страницата в секция „Новини“. „При желание на клиентите да сключат договор „Равни вноски“ на място, могат да го направят в Минна дирекция. Уверяваме всички, че сме предприели всички необходими противоепидемичнимерки с оглед гарантиране на сигурността на гражданите и служителите на предприятието и ограничаване възможността за разпространение на коронавируса“, заявява Кацаров.

„Продължава възможността при авансово плащане от клиента в първия месец, считано от подписване на договора, на дължимата сума за единадесет равни месечни вноски, дружеството прави еднократна отстъпка  в размер на 10% от определената сума.“, напомня още директорът на Топлофикация Перник.