Започна подмяната на съдовете за смет в Перник

Започна подмяната на съдовете за смет в Перник

Община Перник започва подмяната на съдовете за смет в града и всички населени места. Най-напред новите бобри се появиха в централната градска част и кварталите около центъра, както и в „Димова Махала“ и „Тева“. Започна поетапната подмяна на съдовете и в кметство „Изток“, кварталите „Църква“, „Бела Вода“, „Калкас“, „Твърди ливади“, „Хумни дол“. А след това работата ще продължи и по селата, уточниха от общинската администрация.

До избирането на нова сметопочистваща фирма чрез обществена поръчка, сметосъбирането ще се извършва от фирма „ЗМБГ“, която ще постави и свои съдове за смет.

След избирането на фирма изпълнител ще започне и пълната промяна в начина на сметосъбиране в община Перник.

Призоваваме перничани за търпение в идните няколко дни докато контейнерите за смет бъдат подменени навсякъде. Фирмата ще почисти всички места, където отпадъци са изхвърлени около контейнерите, заявиха още от кметството.

През цялата седмица ще продължи подмяната на бобрите във всички квартали на града  и населените места от общината.