Декларация за поверителността онлайн

Унико Груп ЕООД е поело ангажимент за отговорно обработване и защита на Вашите лични данни.

Изготвихме тази декларация, за да Ви предоставим ясна и разбираема информация относно практиките ни за поверителност, когато осъществявате достъп до или използвате нашия уебсайт (www.dnesiutre.bg), така че да можете да направите информиран избор относно използването на личните Ви данни от страна на дружеството.

Унико Груп ЕООД си запазва правото от време на време да актуализира тази декларация, като публикува нова версия онлайн.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Дружеството събира лични данни автоматично, когато посещавате нашия уебсайт. Това може да включва:

 • Информация за устройството, като например IP адрес, препращащ уебсайт, страници, които Вашето устройство е посетило, и часът, в който Вашето устройство е посетило нашия уебсайт;
 • Информация и данни от интернет регистрационни файлове, събирани чрез трети страни, като например Google Analytics, които не Ви идентифицират конкретно;
 • Информация, събирана от бисквитки.

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще използваме личните Ви данни за следните различни цели:

 • Да подобряваме нашия уебсайт с цел да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашето устройство;
 • Да изпращаме съобщения и да комуникираме с Вас по имейл;
 • Да анализираме как вие използвате нашия уебсайт за мониторинг на тенденциите;
 • Да отговаряме на запитвания и коментари и да Ви предоставяме помощ;
 • Да поддържаме нашия уебсайт безопасен и сигурен и да спазваме законовите изисквания и задължения;
 • За всяка друга нова цел, за която Ви уведомяваме преди да започнем да събираме лични данни.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще съхраняваме личните Ви данни за срока, необходим за изпълнение на първоначалните цели, за които са били събрани. Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на съхранение на данни, включват:

 • Имате ли профил при нас? В този случай ще съхраняваме данните Ви, докато профилът Ви е активен;
 • Задължени ли сме по закон, по договор или по подобен начин да съхраняваме данните Ви?

КАК СЕ ЗАЩИТАВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Спазваме стриктни процедури за сигурност при съхранението и разкриването на информация, която сте ни предоставили, с цел предотвратяване на неразрешен достъп, загуба или унищожаване на Вашите лични данни. Те може да включват:

 • Физически предпазни мерки, включително заключени врати и шкафове с папки, контролиран достъп до нашите съоръжения и сигурно унищожаване на носители, съдържащи Вашите лични данни;
 • Технологични предпазни мерки, като използване на антивирусен софтуер и софтуер за защита на крайни точки, както и мониторинг на нашите системи и центрове за данни, за да се гарантира, че те отговарят на нашите политики за сигурност.

Ако решите да ни предоставите непоискани чувствителни лични данни, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за обработка на такива данни от наша страна за всеки отделен случай, като използвате специален формуляр за изрично съгласие. Не събираме умишлено и не изискваме предоставяне на лични данни от лица на възраст под 16 години. Ако сте на възраст под 16 години, моля, говорете с родителите/настойниците си, за да получите тяхното разрешение преди да ни предоставите лична информация, защото без тяхното съгласие нямате право да ни предоставяте личните си данни. Ако разбрем, че сме събрали данни от лице на възраст под 16 години, си запазваме правото да ги изтрием без предизвестие или съгласие. 

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО И ДА КОНТРОЛИРАТЕ СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние се ангажираме да гарантираме, че можете да упражнявате правото си на достъп и да контролирате данните си. Ако сте регистрирали профил на www.dnesiutre.bg можете директно и автономно да осъществявате достъп до Вашия онлайн профил и други лични данни, и да актуализирате, променяте, ако е законосъобразно, добавяте или изтривате личните си данни, като се впишете в уебсайта със своите идентификационни данни за профила. В противен случай, и съгласно нашите вътрешни процедури, ще отговорим на съответните искания, както е описано по-долу. Всички искания се подават чрез нашето меню за контакт в писмен вид:

 • Достъп до лична информация: имате право да поискате информация за това какви Ваши лични данни съхраняваме, за което имаме законово право във връзка с проверка на самоличността. Ако поискате копие от данните Ви, може да Ви таксуваме, освен ако това е забранено според местното законодателство.
 • Коригиране и изтриване: в някои юрисдикции, включително ЕС (съгласно законите за защита на субектите на данни в ЕС), имате право да коригирате или промените личните си данни, ако са неточни или трябва да бъдат актуализирани. Възможно е също така да имате право да поискате изтриването на личната Ви информация, но това може не винаги да е възможно поради законови изисквания и други задължения за съхранение на такива данни. Ако получим искане за изтриване на данните Ви, може да запазим известна минимална информация за Вас, за да можем да докажем, че сме изпълнили задълженията си.
 • Подаване на жалба: Всички жалби, свързани със спазване на практиките, описани в тази декларация, трябва да се разглеждат, както е описано тук. Съгласно законите за защита на личните данни в ЕС относно жалби от субекти на данни в ЕС, имате право да подадете официална жалба до орган за защита на личните данни.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате въпроси или притеснения относно поверителността на данните ви, моля, свържете се с нас по електронна поща, като използвате нашето меню „Контакти“.