Осъдиха за присвояване на чужди пари пошенска служителка

Осъдиха за присвояване на чужди пари пошенска служителка

Служителка в пощенска станция е вече с наложено наказание за присвояване на чужди парични средства и документно престъпление. Съдът е одобрил споразумение, сключено между Районна прокуратура – Перник и защитата на В.А., обвинена за извършени от нея престъпления по чл. 205, ал. 1, т. 1, и по чл. 311, ал. 1 от Наказателния кодекс.

 В периода от 1 март до 28 април 2017 година, подсъдимата, в качеството си на длъжностно лице – служител в пощенска станция и пощенски раздавач в пернишко село, присвоила чужди парични средства. Общият им размер възлиза на 5700,60 лева, представляващи собственост на „Български пощи“ ЕАД.

Тя съставила 38 официални документа – дневни отчети „Касова книга“, в които удостоверила неверни обстоятелства относно размера на касовата наличност. В графи „Наличност от предходния ден“ (начално салдо) и „Наличност в края на деня“ (крайно салдо) били посочени неотговарящи на действителността суми.

Подсъдимата се е признала за виновна за извършените от нея престъпления и се е съгласила да й бъде наложено едно общо наказание „Пробация“, включваща следните мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес и периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 месеца. До приключване на съдебното следствие присвоените парични средства са били върнати от нея.

Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.