4 500 декара с картофи са засети до сега в областта

4 500 декара с картофи са засети до сега в областта

4 740 дка с предсеитбена подготовка има на територията на областта към 17 май, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. Най-много площи, подготвени за сеитба на картофи традиционно има в землището на община Трън- 2 500 дка. Следват общините: Радомир- 1 460 дка, Брезник- 380 дка, Земен-300 дка, Ковачевци-100 дка. Тази година перничани, очевидно, се отказаха да сеят картофи, защото до сега нямат нито декар предсеитбена подготовка.

До момента в областта са засети общо 4 500 дка с картофи. Първи приключиха с тяхната сеитба стопаните от Брезник, които засяха 380 дка. Стопаните от Земен също се справиха с тази задача, като засяха подготвените 300 дка. Земеделските производители от Трън, също оставиха зад гърба си сеитбата на картофите, въпреки че засадиха най-много които в областта 2500 дка, които са по-малко в сравнение с предходната година. Земеделците от Радомир са на приключване със сеитбата на картофите. До сега те са засели 1320 дка. Ако времето е благоприятно, до края на тази седмица те ще приключат с тази задача. Все още само стопаните от Ковачевци не са започнали да сеят картофите и много вероятно да пропуснат благоприятните агротехнически срокове и да се откажат.

За сега земеделците от Радомир са успели да подхранят всичките 1 320 дка засети с картофи, а тези в Земен половината от засетите площи-150 дка, но за сметка на това тези площи вече са и третирани с хербициди. Само брезнишките земеделци са третирали всички засети к картофи площи.