Осем проекта на села в община Брезник ще бъдат подкрепени финансово с дарението на „Асарел-Инвестмънт“ за 2019 година

Осем проекта на села в община Брезник ще бъдат подкрепени финансово с дарението на „Асарел-Инвестмънт“ за 2019 година

Осем проекта, реализиращи различни инициативи на селата в община Брезник ще получат финансова подкрепа от „Асарел-Инвестмънт” през тази година. Сумата, в която трябва да се вместят всички малки проекти възлиза на 25 000 лева. Това е само половината от размера на годишното дарение, което фирмата направи и тази година на Община Брезник. Останалите 25 000 лева от дарението се предвидени за значим инфраструктурен проект, който предстои да бъде уточнен между финансиращата организация и Общината като получател на дарението.

Три църкви, три читалища и още два проекта на села в община Брезник ще получат финансиране по Договора за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ и Община Брезник за 2019 година. Към тях се добавят проекти за подпомагане на спорта в града, за образователен проект на училището в село Ноевци и за фестивала на детското творчество „Видовденчета“.

Всеки от получателите на средства е кандидатствал по процедурата, обявена през месец март тази година. Нейната цел е широк кръг хора с идеи да имат достъп до средствата, които фирмата ежегодно осигурява за подпомагане на инициативи в община Брезник. Комисия, назначена от кмета на Общината разгледа предложенията и избра одобрените кандидатури.

През 2019 година подкрепа отново получават организаторите на детския фесивал Видовден в лицето на Настоятелството към средно училище „Васил Левски“. Работата по инициативата започна през миналата година и продължава и сега. Фестивалът на детското творчество „Видовденчета“ се очаква да се проведе през месец юни. В името на децата ще се работи и съвместно с футболен клуб „Чорни“, тъй като е одобрена идеята на клуба за създаване на по-добри условия за спорт на подрастващите.

Училището в село Ноевци ще направи „Класна стая от рециклирани материали“. Проектът, който Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ подкрепят е свързан с по-атрактивно изучаване на теми, свързани с опазването на околната среда и разделното събиране на отпадъци. В най-голямото село в общината ще се реализира и още един проект. Кметството има идея да създаде приятни условия за туризъм по маршрута от центъра на село Ноевци до Църногорския манастир.

В село Кошарево ще бъде изградена детска площадка, а селата Бегуновци, Велковци и Гигинци ще се  реализират проекти, свързани с дейността на читалищата си. Помощ за съхраняване на църквите ще получат селата Слаковци, Сопица и Горна Секирна.

За първи път тази година дарението на фирмата поставя фокус върху инициативите на селата в Брезнишко. Всички, които са подали своя проект именно в това направление от дарението, ще получат финансиране. Поради високата обществена значимост на подадените предложения от селата, както и желанието да бъдат подкрепени повече идеи, към средствата от дарението „Асарел-Инвестмънт“ ще добави още нещо. Фирмата допълнително ще предостави част от необходимите материали и ще насърчи служителите си да участват с доброволен труд при реализацията на проектите в направлението „Инициативи на селата“.