Над 82 000 декара със слънчоглед са вече засети в областта

Над 82 000 декара със слънчоглед са вече засети в областта

85 980 дка с предсеитбена подготовка за маслодаен слънчоглед има на територията на областта до сега. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. Най-много подготвени площи за слънчоглед има в землището на община Радомир-36 800 дка. Следват общините: Брезник- 27 280 дка,Перник- 14 410 дка, Трън- 3 240 дка, Ковачевци- 2 200 дка, Земен- 2050 дка.

Към 17 май в региона за засети със слънчоглед 82 460 дка. Първи приключиха със сеитбата на слънчогледа стопаните от Земен, които засяха 2050 дка. Перничани успяха да засеят всичките подготвени за сеитба на слънчоглед 14 410 дка. И земеделците в Ковачевци оставиха вече зад гърба си сеитбата на слънчогледа, като тази година засяха 2 200 дка. Земеделските производители от Трън, които, заради климатичните условия, последни започнаха да сеят, също приключиха със слънчогледа като засяха 3 240 дка с тази култура. На приключване със сеитбата са и стопаните от Брезник, които до сега са засели 26 100 дка слънчоглед. Радомирските земеделци, които и тази година ще засеят най-много площи със слънчоглед също са на финала със сеитбата като вече са засели 34460 дка.

Земеделските производители от Радомир и Перник са успели вече да наторят всички засети площи,я в Земен са наторени 1 300 дка. Брезничани първи успаха да третират всички засети до сега -26 100 дка с хербициди, а в Брезник са третирани вече над 600 дка.