Удължават срока за специализация на общопрактикуващите лекари и в закон

Удължават срока за специализация на общопрактикуващите лекари и в закон

Лекарите, които до 3 юни не са придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, могат да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за срок от 4 години, след влизане в сила на този  закон. След изтичане на четиригодишния срок, регистрацията в РЗИ на тези, които още не са придобили специалност, се заличава.

Това гласят предложените от ГЕРБ поправки в Закона за лечебните заведения, внесени днес в парламента. Според законопроекта измененията трябва да влязат в сила на 4 юни 2019 г.

Лекарите, които не са започнали обучение до 3 юни 2019 г. могат да продължат да практикуват за срок от четири години, при условие, че започнат обучение до 1 година от влизането на закона в сила. След изтичане на едногодишния срок, регистрацията в РЗИ на тези, които още не са започнали обучение, се заличава, пише още в законопроекта.

Според предложенията тези разпоредби няма да се отнасят за лекарите, които имат призната специалност по вътрешни болести, по детски болести или по спешна медицина. Те могат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, без да придобиват специалност по обща медицина.

Припомняме, че срокът за придобиване на специалност „Обща медицина“ е уреден и в Наредбата за специализациите, който все още е в процедура на обществено обсъждане.

От Българския лекарски съюз заявиха в своя позиция, че са против безконечното удължаване на срока за придобиването на специалност Обща медицина от общопрактикуващите лекари,  упражняващи тази специалност без да я притежават. Позицията дойде в отговор на решението на Министерството на здравеопазването да предприеме законодателна инициатива за удължаване с четири години на срока за придобиване на специалност Обща медицина от общопрактикуващите лекари.

„След като са зачислени за обучение, всички общопрактикуващи лекари, могат да открият практика по друг член от закона, докато тече тяхната специализация. Достатъчно е да покажат какви колоквиуми и модули им остават.  Има лекари обаче, които работят в отдалечени и труднодостъпни райони и за тях е трудно да оставят пациентите си и да специализират. Ако бъде заличена практиката му дори за малко, ще бъде проблем за хората. В интерес на тези пациенти, срокът за пререгистрация е удължен“, коментира по този повод зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков.