РИОСВ- Перник постави изисквания към всички, които са решили да събират охлюви

РИОСВ- Перник постави изисквания към всички, които са решили да събират охлюви

РИОСВ-Перник напомня на всички желаещи да събират охлюви от видовете лозов охлюв и градински охлюв, с цел търговия и изнасяне през граница,  че са длъжни да оборудват пунктове за изкупуване на охлювите, съгласно изискванията на Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на Министъра на околната среда и водите.  Крайният срок за подаване на уведомления е 30.04.2019 г. Периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви е от 10 май до 30 юни 2019 г. включително.

Събраните екземпляри трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните охлюви, които трябва да се връщат незабавно в природата.