ВАС окончателно задължи НЗОК да плаща лечението на сколиоза

ВАС окончателно задължи НЗОК да плаща лечението на сколиоза

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на управителя на НЗОК срещу решение от 2015 г. на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), с което e установено, че пациентите сък сколиоза за поставени в положение на фактическа дискриминация.

КЗД определя, че с неосигуряването на пълно или частично заплащане на имплантируеми медицински изделия във връзка с лечението на пациенти със „сколиоза“, Здравната каса е допуснала нарушение на  Закона за защита от дискриминация. Препоръчано е на министъра на здравеопазването и на управителя на НЗОК да предприемат необходимите мерки за премахване на фактическата дискриминация, в която се намират лицата, нуждаещи се от употреба на необходимите медицински изделия, и в частност на лицата с вродени и придобити изкривявания на гръбначния стълб, нуждаещи се от поставяне на имплантируеми медицински изделия, посредством пълното им или частично заплащане.

ВАС потвърди решението на Административен съд – София-град, което потвърждава решението на КЗД и окончателно задължи НЗОК да плаща за лечението и имплантите на пациенти със сколиоза.