Пролетната сеитба в областта постепенно набира скорост

Пролетната сеитба в областта постепенно набира скорост

С повишаването на температурите пролетната кампания в земеделието ускори темповете си. До момента в региона има 1932 дка с предсеитбена подготовка за пролетен ечемик. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”. Най-много площи подготвени за сеитбата на пролетен ечемик има в землището на община Брезник- 1 472 дка. Следват общините: Радомир- 300 дка и Ковачевци- 160 дка. Към 22 март в областта да засети общо 510 дка с пролетен ечемик. От тях 350 дка са в Брезник и 160 в Ковачевци. Земеделските производители от Ковачевци първи започнаха подхранването на площите.

Успоредно с предсеитбената подготовка на ечемика, стопаните от региона извършват предсеитбена подготовка на площите, предназначени за сеитба на царевица за зърно. До момента в региона има нече 5 180 дка с предсеитбена подготовка за тази култура. Най-много площи, подготвени за сеитбата на царевица за зърно има в Брезник- 3 530 дка. Следват общините: Ковачевци- 950 дка, Радомир- 400 дка и Земен- 300 дка.