Бюрото по труда търси 44 шофьори на тролейбус, 33 шивачи, 20 охранители

Бюрото по труда търси 44 шофьори на тролейбус, 33 шивачи, 20 охранители

Втора поредна седмица  предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник нарастват, като през тази седмица те се увеличиха с 49 и достигнаха 159. За съжаление не така оптимистична е картината за безработните с висше образование. Свободните места за тях намаляха, макар и с 1 и станаха 2.  

И тази седмица са актуални офертите за работа на 44 шофьори на тролейбус за София, 10 организатори експедиция и 20 охранители. Тази седмица се предлага работа на 10 ресторантски раотници за село Студена 18 машинни оператори за Елин Пелин и 15 ммашинни оператори за София.    

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 1 възпитател,  1 шофьор на товарен автомобил, 4 общи работници, 1 продавач-консултант, 5 военнослужещи, войници, 1 военнослужещ офицер, 5 електозанарчици, 5 механошлосери, 2 пощенски раздавачи на 6-часов работен ден, 1 опаковач, 2 офис-мениджъри, 1 помощник възпитател, 2 детегледачи, 1 шофьор на товарен автомобил, 3 склададжии, 1 машинен оператор, 1 барман, 1 салонен управител, 1 чистач-хигиенист, 1 работник по озеленяване, 2 началник- смяна.

  Анализирайки предлаганите от Бюрото по труда в Перник през изминалата седмица свободни работни места, можем да обобщим, че сред най- търсените кадри са шофьори на тролейбус, шивачи, охранители, организатори експедиция и други. На трудовия пазар в региона тази седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 157 места и само 2 места за безработни висшисти.