Нови правила за обитателите на топлофицирани общински жилища

Нови правила за обитателите на топлофицирани общински жилища

Община Перник уведомява настанените под наем в общински жилища, че заплащането на сумите за потребна топлоенергия /за отопление и топла вода /ще се заплаща в Центъра за информационно и административно обслужване/Деловодство/, на каса № 8 или по банков път: ЦКБ АД IBAN: BG45CECB97903160879300 , тел:076/684-241. Новите условия за плащане са предприети от топлофикационното дружество.

От администрацията напомнят, че наемните правоотношения се прекратяват поради неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от три месеца, съгласно чл.46, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост.