РЗИ-Перник откри бактерии в питейната вода в едно населено място в областта

РЗИ-Перник откри бактерии в питейната вода в едно населено място в областта

Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 04.03.2019 г. – 17.03.2019 г.  на територията на област Перник. Изследвани са проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) – 19. От тях не отговаря на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1. Става въпрос за  чешма при каптаж „Врелото“ в Радомир. Изследваната проба показва  ешерихия коли· 60/100; микробно число – със значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя на съответната вода.

От РЗИ уверяват, че на „В и К“ ООД гр. Перник е издадено предписание за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода в гр. Радомир. Връчените предписания за периода 04.03 – 17.03.2019 г. са изпълнени, твърдят от здравната инспекция.

От инспекцията информират, че снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън,  се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.