НОИ си призна, че един от трима пенсионирани през 2019 година ще е с по-ниска пенсия

НОИ си призна, че един от трима пенсионирани през 2019 година ще е с по-ниска пенсия

Националният осигурителен институт (НОИ) де факто потвърди публикация на в. „Сега“, според която над 1/3 от осигурените в България ще бъдат ощетени при изчисляване на пенсиите по новата формула, според която се взема само осигурителният доход след 1 януари, 2000 година. Предварителните данни на НОИ показват, че за 31,3% от пенсиониращите се след 31 декември, 2018 година, „се получава намаление на индивидуалния коефициент (ИК)“. Или с други думи, пенсията на тези хора става по-ниска, защото вече не им се признават за осигурителен стаж 1997, 1998 и 1999 година. „Към този момент намаление на размера на ИК се наблюдава предимно при лица, които в периода 1997-1998 са се осигурявали за по-малък брой месеци на високи доходи“, уточняват от Института.

В края на миналата година, със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и без никакви дебати в пленарната зала бяха зачеркнати и годините между 1997 г. и 2000 година. От НОИ, обаче, съобщават и, че всъщност за всички пенсиониращи се от началото на тази година имало „съвкупно“ 4,3% увеличение на индивидуалния коефициент. Същевременно НОИ казва, че с новата формула щяло да има само за 2019 година 9,1 млн. лева „намаление на разходите за пенсии“. От НОИ все още не могат да посочат в какъв диапазон ще бъдат разликите между размера на пенсията по старата и съответно – по новата формула – включително и при сегашното съобщение, в което се набляга, че изчисленията колко хора ще пострадат от новата формула са по предварителни данни. Очаква се през 2019 г. възраст и стаж за пенсия да навършат повече от 81 000 души, което значи, че около 30 000 от тях ще вземат по-малка пенсия по новата формула спрямо старата.