Бюрото по труда в Перник търси 44 шофьори на тролейбус и 20 охранители

Бюрото по труда в Перник търси 44 шофьори на тролейбус и 20 охранители

След като през предходната седмица  предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник намаляха, то през тази седмица те се увеличиха с 21 и достигнаха 110.  Добрата новина е, че предлаганите свободни места за безработни висшисти остават без промяна- 3.  

Тази седмица седмица се появи актуална офертата за работа на 44 шофьори на тролейбус за София. Пак за София се търсят 10 организатори експедиция и 20 охранители.    

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 1 кредитен консултант на граждански договор, 1 шивач, 6 електрозаварчици, 1 обслужващ погребално бюро, 2 възпитатели,  1 шофьор на товарен автомобил, 1 общ работник, 1 продавач-консултант, 5 военнослужещи, войници, 1 военнослужещ офицер, 1 продавач разносна търговия, 5 механошлосери, 2 пощенски раздавачи на 6-часов работен ден, 1 опаковач, 2 офис-мениджъри, 4 общи работници, 1 помощник възпитател

  Анализирайки предлаганите от Бюрото по труда в Перник през изминалата седмица свободни работни места, можем да обобщим, че сред най- търсените кадри са шофьори на тролейбус, охранители, организатори експедиция и други. На трудовия пазар в региона тази седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 107 места и само 3 места за безработни висшисти.