Намаляха значително болните от остри респираторни заболявания в региона

Намаляха значително болните от остри респираторни заболявания в региона

Регионалната здравна инспекция установи, че през изминалата седмица значително са намалели  заболелите от остри респираторни заболявания. Констатирани са 41 болни, при  55 за предходната седмица. Заболеваемост през този период е била – 55,68%oo, при средна за страната 52,31%oo.). През тази седмица на територията на областта няма случаи на починали с диагноза грип.

Наблюдава се намаляване и на болните от заразни заболявания. Регистрираните са общо 33 случая, при 38 за предходната седмица.

Спад има и при заболелите от варицела. През седмицата са установени 28 болни, при 30 за предходната седмица.

 От групата на капковите инфекции – 30 случаи:  Варицела – 28 регистрирани случаи, срещу 30 за предходната седмица. Заболелите са регистрирани в община Перник – 25, в  Перник -22, в с. Кралев дол – 1, в с. Богданов дол – 1, в с. Люлин – 1; в Радомир – 3.  Проведени са епидемиологични проучвания на болните и в огнищата, предприети са необходимите противоепидемични мерки. Заболелите се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Намаление има и при болните от скарлатина. Регистрираните случаи са – 2, при 4 за предходната седмица. Всички болни са от Перник във възрастова група от  4 до 9 години. Лекуват се амбулаторно от личните си лекари.

За първи път тази година е регистриран  1 болен от кампилобактериоза. Става въпрос за дете на възраст от 2 години. Лекува се стационарно вü СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр. София.

Освен това са установени и 2 болни от ротавирусен гастроентерит, при 3 за предходната седмица.  Заболелите са от гр. Перник във възрастова група от  0 до 4 години. Лекуват се стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр. София.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 157 проверки. По време на проверките са издадени  8 предписания  за отстраняване на констатирани нередности. 26 от проверките са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене.

Продължава мониторингът на питейните води в областта. През изминалата седмица са взети 130 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови нужди отговаря на изискванията на Наредба №9.