84 милиона лева за водоснабдяването в Перник и Радомир

84 милиона лева за водоснабдяването в Перник и Радомир

Пет ВиК дружества подадоха предсрочно документи за финансиране на мерки подобряване на водоснабдяването и канализацията от Оперативна

програма „Околна среда 2014-2020“. Отличниците са Перник, Русе, Враца, Ямбол, Силистра. Крайният срок за представяне на проектите, подготвени от МРРБ при изработването на 14 регионални прединвестиционни проучвания, пред Управляващия орган на програмата е 23 април 2019 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при посещението си в Перник, където участва в дискусия на тема „Европа в нашия дом“. Проектът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник предвижда инвестиции за 84 млн.лв. без ДДС в Перник и Радомир. Разходите само за строителство за двата града са 26 млн. лв. за водоснабдяване и 45 млн. лв. за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. За град Перник е предвидена реконструкция на над 15 км водопроводи, три нови водоема с общ обем 13 300 куб. м, реконструкция и разширение на 29,2 км канализационна мрежа и реконструкция на Пречиствателната станция за отпадни води Батановци. В град Радомир ще бъдат изпълнени 2,2 км транзитен водопровод, почти 10 км вътрешна водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на почти 7 км канализационна мрежа, 2 канализационни помпени станции и тласкатели. Изпълнени са около 80% от предвидените строително-монтажни работи при рехабилитацията на язовир „Студена“, която се извършва с цел увеличаване на техническата и експлоатационната годност на стената и прилежащите съоръжения, информира още министър Аврамова. Язовирът осигурява питейна вода за около 100 хиляди жители, както и вода за промишлени нужди и енергодобив. Предвид факта, че всички строително-монтажни работи се извършват в условията на непрекъсната експлоатация на язовира и непрекъсващо водоподаване към потребителите, част от тях се изпълняват под вода. Срокът за финализиране на дейностите на обща стойност 32 млн. лв. е ноември тази година. Те се финансират по „Проект за развитие на общинската инфраструктура“, изпълняван от МРРБ и финансиран от държавен

инвестиционен заем от Световната банка. С още 3,6 млн. лв. от проекта предстои да бъде рехабилитирана пречиствателната станция за питейни води в Перник. В момента се подготвя тръжна процедура.