Още можем да спестим 5% от бюджета за местни данъци!

Още можем да спестим 5% от бюджета за местни данъци!

Напомняме на всички граждани ,че кампанията по заплащане на Местни данъци и такси е в ход. До 30.04.2019г. всяко данъчно задължено лице може да заплати дължимите данъци и такси с 5 % отстъпка. Това апелира директорът на дирекция „Местни приходи и такси“ Ивета Боянова. 

Работното време на Дирекцията е плаващо от 8,00ч. до 16.30ч. Работещите граждани могат да се възползват от изнесеното работно място в Община Перник, което е с работно време от 07,30ч. до 18,30ч. 

Има и а лтернативни начини за плащане – в „Български пощи” АД  например. Особено за малките населени места в Община Перник това е начин да спестите време и средства. Другите варианти са чрез изипей , по банков път и виртуалния пост през страницата на Общината.