РИОСВ-Перник започна проверки за търговията със защитени видове

РИОСВ-Перник започна проверки за търговията със защитени видове

Заповед на министъра на околната среда от 30 януари 2019г въвежда специален режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2019 г. Затова информира директорът на РИОСВ-Перник Пламен Ангелов. Той поясни, че отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция. Всяка година експертен съвет към МОСВ преценява какви квоти биха могли да се отпуснат на всяка област за брането на лечебни растения които биха могли да се събират но в определени количества. „По време на големите празници- 8 март, Цветница и други, много често се среща като част от украсата на букетите да се използват и защитени видове. Санкциите са различни за физически и юридически лица и варират от 100 до 5000 лева. Предполагам, че у много хора може да предизвика учудване фактът, че  предмет на защита е и лечебната иглика. Тя е защитен вид лечебно растение защото местообитанията й са застрашени и не винаги има достатъчно количество от този вид. Най-често употребяваното растение свързано с украса на букети е бодливия  залист. Той е под специален режим на опазване и ползване и за него се забранява събирането му от естествените му находища, както и използването му за търговски цели”, поясни Пламен Ангелов. Той допълни, че забраната не важи за култивирано отглежданите цветя и за брането за лични нужди. Ангелов поясни, че пролетните цветя са много нетрайни. Затова е по-добре при разходка в планината да се полагат усилия за опазването им и да не се допринася за унищожаването на техните находища, за да можем да се наслаждаваме на тези реди видове на същото място и следващата година.

Пролетната циклама и орхидеите също са забранени и са под защитата на Вашингтонската конвенция. Тя опазва видовете, които са световно застрашени от изчезване и са под контрол в международната търговия. Тези растения често се опазват в защитени територии където са в сила ограничения за брането им.