Приключи проектът за обновяването на сградата на общинската и областна управа

Приключи проектът за обновяването на сградата на общинската и областна управа

С нов и модерен облик е сградата на Община Перник след реализирането на проекта „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“. Целта му е да увеличи експлоатационната годност на сградата, да приложи всички енергоспестяващи мерки за постигане на енергиен клас А и повече от 60% енергийни спестявания, да осигури по-добър достъп до нея, включително за хора с увреждания и не на последно място да се подобрят условията на труд на работещите, както и качеството на обслужване на гражданите.

Това беше обявено вчера на заключителната пресконференция, която се състоя в обновената Заседателна зала на Общината. В нея взеха участие кметът на Община Перник Вяра Церовска, заместник – кметът Владислав Караилиев, който е и ръководител на проекта, областният управител Ирена Соколова, председателят на ОбС Иво Савов, представители на фирми, институции и общински съветници. 

„Уважаеми гости, добре дошли в обновената административна сграда, която е най-голямата и има представителство на 7 институции. Тя е построена през 1976 година и за мен е изключителна чест, че с този проект, който спечелихме, изцяло променихме визията на нашия град и успяхме да съхраним сградата, която е собственост на всички перничани“, сподели кметът. Тя допълни, че програмата „Региони в растеж“ дава много възможности, ще има още административни сгради, които ще бъдат санирани по нея. 

„Ще бъде включено и изграждането на социални жилища в кв. „Тева“. Новият дом ще бъде за около 100 човек с 42 апартамента . Включено е и санирането на 13 жилища за по-доброто изграждане на нашия град“, подчерта кметът Вяра Церовска. 

Проектът„Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“ се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. и е на стойност 2 853 505,74 лева.

„С изпълнението на проекта се увеличава експлоатационната годност на сградата, както и осигуряване на подходяща рентабилна и енергоефективна инфраструктура, спомагаща за устойчивото развитие и подобряване конкурентоспособността на градския ареал на Община Перник“, коментира зам.-кметът Владислав Караилиев и уточни, че спестените средства от енергийнаната ефективност ще бъдат в полза за всички перничани, тъй като ще намалят разходите на електро и топлоенергия. 

Интервенциите се извършиха в цялата сграда, чиято разгъната застроена площ е 11 410, 66 м?. Бенефициент на безвъзмездната помощ е Община Перник, с партньори: Областна администрация Перник, Национална агенция за приходите, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, Агенция по вписванията, Агенция за социално подпомаганеи Министерство на труда и социалната политика.

Ремонтните дейности включваха топлоизолация по фасади и подмяна на дограмата с 5 камерна ПВЦ. Беше изцяло ремонтиран и изолиран покрива, монтирани са три малки фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди с обща максимална мощност 75 KWp. Системите вече са поставени под напрежение и се черпи електроенергия от тях. 

В рамките на проекта бяха подменени отоплителните тела, преоборудвани са етажните разпределителни табла, направена е реконструкция на главното разпределително табло, подменени са всички осветителни тела с енергоспестяващи. Монтирани са пожароизвестителна и мълниезащитна и заземителна инсталация. Подменени са интериорни и входни врати , отделени са стълбищните клетки, чрез монтаж на преградни врати.