Министър Аврамова реже лентата на обновената сграда на общината

Министър Аврамова реже лентата на обновената сграда на общината

Утре министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще присъства на официалното откриване на обновената и санирана сграда на Община Перник. Церемонията ще се състои в 15.30 часа. 

Преди това в 14 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе пресконференция във връзка с реализирането на проекта „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“, който се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Ремонтните дейности включваха топлоизолация по фасади и подмяна на дограмата с 5 камерна ПВЦ. Беше изцяло ремонтиран и изолиран покрива, монтирани са три малки фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди с обща максимална мощност 75 KWp. Системите вече са поставени под напрежение и се черпи електроенергия от тях. 

В рамките на проекта бяха подменени отоплителните тела, преоборудвани са етажните разпределителни табла, направена е реконструкция на главното разпределително табло, подменени са всички осветителни тела с енергоспестяващи. Монтирана е изцяло нова пожароизвестителна инсталация. Приложени са всички съпътстващи мерки, които биха допринесли за постигане на клас на енергопотребление „А“ и повече от 60% енергийни спестявания. Подменени са интериорни и входни врати , отделени са стълбищните клетки, чрез монтаж на преградни врати и др.

.