Намаляват болните от остри респираторни заболявания в областта

Намаляват болните от остри респираторни заболявания в областта

Постепенно намаляват болните от остри респираторни заболявания в региона, информират от Регионалната здравна инспекция. През изминалата седмица са констатирани 55 болни , при 56 за предходната седмица. Заболеваемостта е 74,69%oo, при средна за страната 84,38%oo. За периода, както и от началото на грипния сезон на територията на областта няма починали лабораторно доказани случаи с грип. През този период няма увеличение на заболелите от заразни заболявания. Техният брой остава 38. През седмицата се наблюдава намаление  и при заболелите от варицела Регистрираните случаи са  30, при  32 за предходната седмица. Най-много са болните от Перник- 26 , от община Радомир – 4. Заболелите са деца във възрастовата група 1-4 г. -9 и от 5 до 9 г.-20. Има и  eдин родител контактен на заболяло дете. Проведени са епидемиологични проучвания на болните и в огнищата и са предприети необходимите противоепидемични мерки. Заболелите се лекуват амбулаторно от личните си лекари.  През изминалата седмица са се увеличили незначително болните от скарлатина. Техният брой е 4, при 2 за предходната седмица. Повечето от заболелите са от Перник-3 и 1 от с. Мещица. Заболелите са от възрастова група от 4 до 9 години. Лекуват се амбулаторно от личните си лекари.

Наблюдава се намаление при болните от ентероколит. През седмицата е установен само 1 болен от Перник. Той се лекува стационарно в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“. Предприети са всички противоепидемични мерки.

По информация на РЗИ, през изминалата седмица са се увеличили случаите на заболели от ротавирусен гастроентерит – 3, при нито един за предходната седмица. Заболелите са от гр. Перник и са във възрастова група от 1 до 4 години. Лекуват се стационарно в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова”.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 213 проверки. От тях 30 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене.

Продължава мониторинга на питейните води в региона. Взети са 159 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.