Конкурс на историческа тема обявяват в Радомир

Конкурс на историческа тема обявяват в Радомир

Община Радомир, Средно училище „Св.св.Кирил и Методий” и  клуб „Патриот” обявяват конкурс за есе, доклад, компютърна презентация, рисунка . Той е под патронажа на кмета на общината Пламен Алексиев и е на тема „140 години Търновска конституция, 140 години от избирнето на княз Александър Първи Батенберг, 140 години от посещението на княз Александър Първи Бтенберг в Радомир”.

Крайният срок за изпращането на творбите е 8 април 2019 година.

В конкурса могат да участват ученици от първи до дванадесети клас от всички видове училища. В регламента са записани и някои примерни теми като: „Търновската конституция –основа за превръщането на свободна България в модерна европейска държава”, „Монархията в полтическия живот на България. Княз Александър Първи Батенберг”, „140 години от посещението на княз първи Батенберг в Радомир”.

Ясни са и критеиите за оценяване на есетата, докладите и компютърните презентации. Сред тях са и добре подбрани аргументи, елементи на изследователска дейност, оригинален и творчески подход, лична позиция, езикова и стилистична култура. За рисунките важи изискването да отговарят на темата на конкурса.

Награденте ученици ще получат грамоти и предметни/парични награди, осигурени от организаторите. За първо място това са 50 лв,за второ място – 30 и за треуто – 20 лв.

Материалите за конкурса трябва да се изпращат на имейл sou_radomir1912@abv.bg или на  адрес гр.Радомир  2400 обл.Перник ул.Райко Даскалов №31 СУ „СВ.св.Кирил и Методий”.

Лицето за контакт е Вера Диманова – старши учител по история и цивилизация. Желаещите да получат пвече информация за конкурса могат да се свържат с нея и на телефон 0885 510 681.