Лимитите продължават да висят като дамоклев меч над болниците

Лимитите продължават да висят като дамоклев меч над болниците

НЗОК за пореден път съвсем ясно отхвърли възможността извършената от лечебните заведения надлимитна дейност да бъде разплатена. В това бе категоричен новият управител на фонда проф. Камен Плочев, който след последното заседание на Надзорния съвет на касата съобщи, че разходите по т. нар. надлимитното плащане ще бъдат ограничавани. „Просто няма да има надлимитно плащане“,  заяви той, като обясни, че подобно плащане би било в нарушение на закона.

Попарването на болниците, за голяма част от които бремето на лимитите е допълнителна тежест на фона на трудното им финансово положение, се случва въпреки многократните призиви за разплащането им. За това периодично настояват както от Българския лекарски съюз, така и различни болнични сдружения и директори на лечебни заведения.

Още повече, че става въпрос за реално извършена от лечебните заведения дейност, която е проверена от касата. Самите лимити ограничават и правото на избор на пациентите, които са поставени в ситуация не да търсят къде ще им осигурят най-доброто според тях лечение, а къде има болници, които все още не са надвишили „тавана“.

Темата за лимитите бе повдигната неколкократно и от здравния министър проф. Николай Петров, който намекна и за различни варианти, ако не за тяхното пълно премахване, то поне за облекчаване на режима на финансиране на болниците. Така в началото на мандата си той излезе с предложение да няма лимити за т. нар. структуроопределящи болници, а впоследствие посочи, че може да се помисли за промяна в правилата за лимитите на болниците, чиито поток от пациенти зависи пряко от сезоните и даде пример с лечебни заведения, обслужващи Черноморието.

По време на пресконференцията, на която представи приоритетите си начело на МЗ, проф. Петров даде заявка, че категорично ще се върви към отпадане на лимитите. „Идеята е да направим така, че да няма лимити за болниците. На база на ясни критерии и добър контрол да няма смисъл от лимит“, заяви тогава той, като уточни, че целта е вместването в средствата, с които се разполага, но без необходимост от налагане на лимити.

Въпреки тези заявки, към момента не само, че не се предприемат мерки за премахване или облекчаване на системата на лимитите, а на практика става ясно, че тя ще бъде „бетонирана“. Това се случва и на фона на обясненията на болнични директори, че голяма част от т. нар. надлимитна дейност на практика е за лечение на спешни състояния, които са отчетени и признати от НЗОК. Припомняме, че за 2015 г. тя е в размер на 52 млн. лв. Приблизително толкова е и неплатеното над „лимита“ в периода ноември 2016 г. – април 2017 г.

В същото време НЗОК продължава да плаща без лимит и ограничения разходите си за лекарства, което бе посочено и като особено сериозен проблем в доклад на заместник-финансовия министър и председател на Надзорния съвет на НЗОК Кирил Ананиев. Тенденцията за това бе потвърдена преди седмици с взетото решение от резерва на касата да бъдат освободени 42,6 млн. лв., с които ще бъдат разплатени средствата за аптеките.