Какво отчете директорът на Областната дирекция на МВР в Перник

Какво отчете директорът на Областната дирекция на МВР в Перник

В доклада за изминалата година, старши комисар Димитър Попов – директор на дирекцията отчете намаление на регистрираните престъпления с 2,66 % и значителен спад при телефонните измами в региона. Общо са регистрирани 1793 престъпления срещу 1842 за 2017 г., което е намаление с 49 бр.

В структурно отношение с най-голям относителен дял са кражбите, които са 747 и бележат устойчива тенденция спрямо миналия период. Като цяло полицията е постигнала добри резултати в борбата с престъпленията срещу собствеността на гражданите. Намалял е и броя на противозаконните отнемания на МПС, който за миналата година е 43, а за предходната 45. През годината са установени и 58 случая на моторни превозни средства с чужди регистрационни табели, срещу 36 за 2017 г.

По линия на икономическите престъпления са регистрирани 90 броя, като намалението в сравнение с 2017 г. е близо 30 %. От тях са разкрити 29 бр., което е 32,22 % разкриваемост. Установени и иззети са двойно повече акцизни стоки през 2018г., преобладаващи по направлението са документните престъпления.

Общо 2452 досъдебни производства са разследвани от структурите  на дирекцията. От тях като бързи производства са започнати 276, приключени като такива 118 и преобразувани 158.

През 2018 г. се отчита намаление на пътнотранспортните произшествия. За годината са станали 667 срещу 727 през 2017 г. Намалението е с 60 бр. Загиналите са 9, с 3 по-малко от предходната година, а ранените 59, с 12 по-малко. Като причини с най-висок относителен дял са тези с несъобразена скорост, липса на дистанция и неправилни маневри на пътното платно. Общият брой на констатираните нарушения през миналата година е 29 671, спрямо 17 394 за 2017 г., което е с 12 277 нарушения повече. Актовете за установяване на административни нарушения са 7 745.