Все повече домакинства в Перник искат да се възползват от централно топлоснабдяване в домовете си

Все повече домакинства в Перник искат да се възползват от централно топлоснабдяване в домовете си

 Непрекъснато се увеличават желаещите да използват централно парно отопление в Перник. Това информира изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” инж. Любомир Спасов. Той поясни, че преди три-четири дни в дружеството отново е получено поредното ново запитване за присъединяване на жилищна сграда към централната топлопреносна мрежа на града.

„ Стремим се да натоварваме пълноценно топлопреносната мрежа като присъединим повече абонати. Напоследък се наблюдава все по-голям интерес към централното битово отопление. В  „Топлофикация Перник” постъпват искания за проучване на техническите възможности за осъществяване на самия процес по присъединяване.

Всеки желаещ да използва нашите услуги е необходимо да предостави заявление за проучване, в което да даде кратка информация за обекта, който желае да бъде топлоснабден. Към него е необходимо да приложи документ за собственост или право на ползване, скица на обекта, проектната мощност за отопление и гореща вода, както и документ за платена цена за проучване. Когато става въпрос за жилищна сграда, в която се помещават повече от 1 домакинство, е необходимо да се представи документ за взето решение на общото събрание на собствениците. В него трябва да се посочат упълномощено лице, което да представлява сградата, реда за разпределение и начина на заплащане на топлинната енергия за общите части и сградна инсталация заедно с нотариално заверено решение за безвъзмездно предоставяне на помещение за абонатна станция и на преминаващите помещения. Последното заявление, което получихме е от физическо лице, желаещо да включи къщата, в която живее към топлопреносната мрежа и да се възползва от предимствата и удобството на централното отопление“ , поясни инж. Спасов.

Според него централното отопление за битови нужди в момента е най-изгодния начин за домакинствата да си осигуряват топлина през зимния период. Практиката показва, че осигуряването на отопление през зимния сезон с климатици или печки, които ползват дърва и пелети излиза значително по- скъпо от централното парно отопление.