40 000 лева са осигурени за археологически проучвания на откритата късноантична църква на обходния път на Габрово

40 000 лева са осигурени за археологически проучвания на откритата късноантична църква на обходния път на Габрово

  40 000 лв. са осигурени за археологически проучвания на откритата късноантична църква на обходния път на Габрово. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за извършването на археологически изследвания на обекта, който е при км 19+580 от трасето на обходния път. Средствата са от бюджета на пътната агенция.

Срокът за извършване на археологическите проучвания е 30 календарни дни.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 15 април т. г.