Тригодишна забрана за риболов въведе МЗХГ в някои водоеми в област Перник

Тригодишна забрана за риболов въведе МЗХГ в някои водоеми в област Перник

Министърът на земеделието, праните и горите Румен Порожанов наложи със заповед тригодишна забрана за риболов в някои райони на Югозападна България. Целта на тази заповед  е да се запази биоразнообразието във водоемите.
 Забраната за риболова засяга и област Перник.  Тя се отнася за язовир „Студена“, езеро „Байкал“ – ЗМ „Чокльово блато“ и горното течение на реките Матница, Кладнишка и Струма, преминаващи през територията на Природен парк „Витоша“ до вливането им в язовир „Студена“. 

Всъщност, забраната за риболов в язовир „Студена” не е нещо ново. Поради това, че язовирът е вододайна зона, тази забрана беше в сила отдавна. Забраната за риболов в горното течение на реките Матница, Кладнишка и Струма, също не е от вчера. Тъй като те се намират в природен парк Витоша, ЮЗДП в последните три-четири години извършва всяка пролет зарибяване с цел да се запази биоразнообразието в тези реки и с оглед на това, че там риболовът е забранен и може да се опази рибната популация.

По отношение на защитената местност „Чокльово блато”, там също от години беше в сила забрана за риболов. Причината е не само, че това е единственото торфено находище в страната, но и поради това, че там е основното местообитание на специфичен защитен вид водна лилия.
Забраните са в сила от 2019г. до 2021г. Задължението за опазването на тези водоеми от бракониери е на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.