Топлофикация Перник” извършва вече дяловото разпределение на 26 блока

26 жилищни блока в Перник поискаха „Топлофикация Перник” да извършва дяловото разпределение на консумираната топлинна енергия. Това информираха от ръководството на дружеството. Както Днес и утре вече информира, миналата година „Топлофикация Перник” получи лиценз за извършване на дялово разпределение на консумираната топлинна енергия. За сравнително кратък период от време топлофикационното дружество успя да създаде екип, който не само да разработи необходимия софтуер, но и да започне монтирането на индивидуални разпределители. В момента, освен индивидуални разпределители се монтират и водомери за топлата вода, които се отчитат дистанционно.

До момента един жилищен блок в града е оборудван напълно с индивидуални разпределители и водомери за топла вода, което позволява да се извършва ежемесечен отчет на консумираната топлинна енергия. Блоковете, в които са монтирани само индивидуални разпределители, без водомери, са на изравнителна сметка.

На въпроса- има ли някакви изисквания, за да може „Топлофикация Перник” да поеме ангажимента за извършване на дялово разпределение  на определен жилищен блок, изпълнителният директор на дружеството инж. Любомир Спасов поясни:” Специални изисквания нямаме. Имам предвид да се изчака приключването на отоплителния сезон или други. Единственото, което е нужно е да се проведе общо събрание на етажната собственост. На него трябва 50 плюс 1 от обитателите да поискат „Топлофикация Перник” да извършва дяловото разпределение на топлоенергията. Протоколът от събранието с подписите на тези обитатели трябва да се представи в „Топлофикация Перник”. Ние ще уведомим етажната собственост за деня, в който нашите хора ще посетят блока и ще монтират уредите”.