Увеличение на болните от варицела в региона установи РЗИ

Увеличение на болните от варицела в региона установи РЗИ

  С 60% са се увеличили болните от варицела в областта през изминалата седмица в сравнение с предходната. По информация от Регионалната здравна инспекция, през този период да заболели 32 от варицела при 20 за предходната седмица. 19 от болните са от Перник,, 10 от Радомир, 1 от село Кралев дол,, 1 от село Стефаново, 1 от Брезник. Най-много са заболелите деца във възрастовата група 5-9 години- 20, а след това е възрастовата група от 1-4 г.- 9. Има и трима възрастни родители контактни на заболелите си деца. От РЗИ уверяват, че са проведени епидемиологични проучвания на болните и в огнищата и са предприети необходимите противоепидемични мерки. Заболелите се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

През този период са регистрирани 56 случая на остри респираторни заболявания, при 65 за предходната седмица. Заболеваемостта през периода е била 76,05 %oo, при средна за страната 72,08%oo. През изминалата седмица, както и от началото на грипния сезон, на територията на областта няма починали лабораторно доказани случаи с грип.

Намаляват болните от заразни заболявания в областта. През седмицата са констатирани

 38 заболели,  при 43 за предходната седмица.

Намаление се наблюдава и при болните от скарлатина. През миналата седмица са установени 2 заболели, при 3 за предходната седмица. Болните са деца на възраст 5 и 3 години и са от Перник. Те се лекуват  амбулаторно от личните си лекари.

През седмицата е установен само 1 болен от туберкулоза, при 2 за предходната седмица. Болният е от село Дивотино.

От РЗИ информират, че е регистриран 1 възможен случай на морбили, който не се е потвърдил лабораторно. Става въпрос за дете на 4 години от Перник. То се лекува

стационарно в МБАЛ „Р. Ангелова“. Проведени са епидемиологични проучвания на

болния в огнищата и са предприети необходимите противоепидемични мерки.

Незначително увеличение има при болните от ентероколит. Регистрирани са 2 случая, при 1 за предходната седмица. Болните  са от Перник и са сеца на възраст 1 и 4 години.

Лекуват се стационарно в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“. При направените епидемиологични проучвания са предприети всички противоепидемични мерки.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 199 проверки и са издали 54 предписания за отстраняване на констатирани нередности. 59 от проверките са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене.

Продължава ежедневният мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 160 проби, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови нужди отговаря на изискванията на Наредба №9.

Освен това са взети и 60 проби от въздуха, за да се установи дали наличието на фини прахови частици е в рамките на допустимите норми.