ОбС в Перник решава за обявяването на конкурс за шеф на Профилакториума

ОбС в Перник решава за обявяването на конкурс за шеф на Профилакториума

Пернишкият законодателен орган трябва да разгледа и приеме на утрешното си заседание докладна записка на председателя на минипарламента Иво Савов, касаеща обявяването на конкурс за титулярен управител на Профилакториума.

В момента ВрИД шеф на стационара е д-р Росица Гайдарова, която пое тежкия  ангажимент, свързан с управлението на затъналото в дългове здравното заведение, след като предшественика й д-р Венциславн Чунов хвърли оставка. Причината, която той изтъкна пред общинските съветници за отказа си от поста бе, че имал усещането за недоверие в действията му от тяхна страна след като се развихри скандалът с обявения за продажба сграден фонд от НАП заради огромни натрупани борчове.

Д-р Гайдарова пое ръководството на болницата в средата на януари за срок не повече от 90 дни. Това е периодът, в който трябва да бъдат уточнени критериите и да бъде обявен конкурс за титулярен шеф на Профилакториума.

Ако утре докладната бъде гласувана, кандидатите за поста ще могат да подават заявления до 9 април, а на 16 април ще се проведе и самият конкурс, който ще е на три етапа – проверка на документите, представяне на управленска тригодишна програма и събеседване с комисията.

Мераклиите да поемат юздите на затъналото в дългове здравно заведение и да го спасят от продажба трябва имат задължително квалификация по здравен мениджмънт или магистърска степен по икономика и управление, както и задължителен петгодишен стаж.

За поста могат да кандидатстват както лекари, така и стоматолози.

За председател на комисията, която ще проведе конкурса, е предложен д-р Явор Рангелов, за секретар – Славолюб Славчев и за членове – представител на РЗИ, д-р Незабравка Анреева и Клара Будинова.