6,3 милиона целеви субсидии за капиталови разходи ще иска кметът от МФ

6,3 милиона целеви субсидии за капиталови разходи ще иска кметът от МФ

Три докладни записки, касаещи искане за целеви субсидии за капиталови разходи на обща стойност 6 340 000 лева от Министерство на финансите внася за разглеждане на утрешната сесия кметът на общината Вяра Церовска.

В първата става дума за финикийски знаци, нужни за обекти с висок приоритет за развитието на общинската инфраструктура. 1 022 000 лева ще се търсят за рехабилитацията на улица „Граово”, за изграждането на улица „Палма” в пернишкия квартал „Ралица” – ВиК и пътна част, са нужни 1 650 000 лева, 110 000 лева трябват за изграждане на участък от улица „Марина бара” и 195 000 лева – за изграждането на уличната водопроводна мрежа във високата част на село Рударци.

Така общата стойност на целевата субсидия за капиталови разходи за четирите обекта възлиза на 2 977 000 лева

Втората докладна касае изграждането на кръгово кръстовище непосредствено след входа на Перник в най-големия квартал на областния център – „Изток». Градоначалникът настоява съоръжението да бъде обявено за приоритетен обект, защото цели да облекчи трафика в един от най-натоварените участъци – улиците „Юрий Гагарин“ и „Благой Гебрев“. При пресичането на двете основни пътни артерии ежедневно се образуват големи задръствания във времето между 7.30 и 8.30 ч. и 17.30- 18.30ч. Оттук преминава и голяма част от пътникопотока към столицата.

Съществуващото кръстовище е с изчерпана пропускателна възможност, а заради натоварения трафик то е сред участъците в региона с концентрация на пътно-транспортни произшествия, сочи в докладна записка до Общинския съвет Вяра Церовска. Тя настоява да й бъдат делегирани права да поиска целева субсидия на стойност 1 900 000 лв.

Третото предложение е свързано с обновяването на сградата на Двореца на културата в Перник. Градоначалникът настоява това да стане  приоритетен обект от първостепенно значение за 2019 година, защото той е от изключителна важност за облика и културното развитие на града, а реконструкцията на Двореца е включена в поименния списък за капиталови разходи. Церовска предлага съветниците да й делегират права да поиска отпускането на целева субсидия в размер на 1 463 000 лева за обновяване на емблематичната за Перник сграда.

Дворецът на културата е открит през 1957 година. Сградата е построена в класически стил и в нея съжителстват редица институции –  общинският драматичен театър, регионалната библиотека, художествената галерия и др. През годините не е правен основен ремонт и реконструкцията е наложителна.