Министерството на енергетиката  извърши проверка  на концесионния договор на„Мин Индъстри“ в района на село Дивотино
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Министерството на енергетиката извърши проверка на концесионния договор на„Мин Индъстри“ в района на село Дивотино

Напоследък зачестиха оплакванията на жители на село Дивотино, че взривните дейности, които извършва „Мин Индъстри” се доближавали на опасно близко разстояние до къщите на хората. Някои жителите на Дивотино смятат, че концесионерът нарушава контурите на концесионния договор. Подобна жалба на жителка на село Дивотино е била изпратена и в Министерството на енергетиката. Въз основа на това министерството е извършило обстойна проверка на място. Това информираха от ръководството на „Мин Индъстри”. От там ни изпратиха официалното становище на Министерството на енергетиката от направената проверка. В него се подчертава:

„На 12.02.2019г. в Министерство на енергетиката е получен сигнал от Камелия Божичкова от село Дивотино, съдържащ твърдения за извършване на добивните дейности от находище Пернишки въглищен басейн с концесионер „Мин Индъстри“ ЕООД,  в близост до границите на селото, които застрашават целостта на къщите и имотите на живущите във въпросното населено място. Седмица по-късно експерти на Министерство на енергетиката се отзоваха на сигнала и извършиха цялостна проверка на място в присъствието на сигналоподателя и други жители на село Дивотино, в т.ч.  и кмета на селото- Румен Сергиев. На срещата присъстваха двама представители на фирмата, собственик на концесията „Мин Индъстри“ ЕООД. Експертите са установили, че точките, упоменати в жалбата се намират на територията на имоти селскостопанска частна собственост, в границата на концесионната площ. Според техните заключения терените не са нарушени от изкопни работи и съгласно одобрените проекти за работа не се предвижда тяхното нарушаване и официалното им заключение е, че твърденията за нарушаване на целостта на въпросния имот са неоснователни.

 След осъществената проверка от Министерство на енергетиката на концесионера е дадено предписание да бъде организирано извършване на замервания за шум и сеизмика.  Представители на концесионера са възприели препоръката и спешно са предпирели действия за извършване на замерите, като с резултатите, ще бъдат информирани Министерството на енергетиката и обществеността”.