„Топлофикация Перник” подпомага финансово ТПГ”Мария Кюри”

„Топлофикация Перник” подпомага финансово ТПГ”Мария Кюри”

 „Топлофикация Перник” ще осигури стипендиите на трима ученици от ТПГ”Мария Кюри”, обучаващи се в специалността„Електрообзавеждане на производството“. Това информира директорът на гимназията Цветелина Миланова.

Тя поясни, че  гимназията е кандидатствала по проект: ,,Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, или така наречения проект  „ДОМИНО”.

„Учениците се приемат в този проект в 8 клас. До 10 клас те получават по този проект  стипендия в размер на 50 лв. всеки месец. Когато станат  11 и 12 клас тези ученици започват да се обучават в реална работна среда. Те подписват трудов договор с работодател по Наредба №1, която е специално за дуалната форма на обучение. Въз основа на това те започват в 11 клас по 2 дни в седмицата, а в 12 клас по 3 дни да са в реална работна среда, за което получават заплата от работодателя. Това е стимул за учениците. В осми клас стартирахме с 10 ученици, а в девети клас те станаха 13, защото дойдоха още 3-ма ученици. Оказа се обаче, че според разчетите на този проект са осигурени стипендии само за 10 ученици и не е възможно да се осигурят допълнителни средства за още трима ученици. За да не лишим тези трима ученици от възможността да се обучават по този проект, „Топлофикация Перник” откликна на молбата ни за финансова помощ и осигури стипендиите на тези трима ученици за две години. Така че със задна дата за тази и за следващата учебна година тези трима ученици ще получават както останалите 10 ученици  месечни стипендии по 50 лева. Това прави над 2 000 лева. Пет от децата, които се обучават по този проект ще подпишат договор за работа в „Топлофикация Перник”, други в „Стомана Индъстри” и в „ЧЕЗ” след като завършат обучението си”, поясни Цветелина Миланова. Тя изрази голямата си благодарност към ръководството на „Топлофикация Перник” за проявеното разбиране и готовността да подпомогнат финансово гимназията.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” инж. Любомир Спасов потвърди, че ръководството на топлофикационното дружество ще подпомогне финансово ТПГ”Мария Кюри”. „Когато става въпрос за образование и здравеопазване, нашата фирма, която работи на територията на Перник, е готова да откликне и окаже съдействие с каквото може. Това е залегнало в нашата програма за корпоративна социална отговорност”, подчерта инж. Спасов.