Организират официално представяне на сборника „Известия на Общински исторически музей – Брезник”

Организират официално представяне на сборника „Известия на Общински исторически музей – Брезник”

Общинският исторически музей в Брезник организира на 1 март, в залата на „Военен клуб” официално представяне на първия том на сборника „Известия на Общински исторически музей – Брезник”. Специален гост на представянето се очаква да бъде заместник-деканът на Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – доц. д-р Георги Николов. „На това представяне ще обсъдим тема за следващата ни среща. Ние с проф. Надя Манолова-Николова предлагаме научната конференция да се проведе под надслов „Общество, култура, образование в Западна България”, в която се надявам да се включат  и краеведи от селищата в Брезнишко. През тази година има две важни събития, които можем да отбележим чрез конференцията и които са свързани с историята на Брезнишко: 150 години от откриването на класното училище и 130 години от рождението на музиканта и артиста Стоян Миленков, популярна личност в културния живот на България през 20-50-те години на ХХ век. Надявам се на тази среща да коментираме и да се обединим около избора на тема на предстоящата конференция”, поясни директорът на музея Емилия Велинова.